Nový pohled od vstupu

O nás

Modrý klíč o.p.s. je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Je nástupnickou organizací navazující na více než dvacetiletou historii poskytovatele sociálních služeb Škola SPMP Modrý klíč. Důvodem změny právní formy poskytovatele je nový Občanský zákoník, který nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014.  

Modrý klíč v roce 2014 poskytuje zázemí komplexní péče pro 115 uživatelů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem je umožněno vzdělávání na úrovni mateřské školy a základní školy speciální. Pro starší uživatele služeb je denní program realizován v zácvikových pracovištích či v pracovních dílnách. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro uživatele služeb je v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické služby a dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů služeb.

Nyní se projekt zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb, zaměřuje se na pomoc klientům s kombinovaným postižením a klientům s problémovým chováním, jež je způsobeno jejich omezenou sociální adaptabilitou pro specifické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, předvídavosti apod. Modrý klíč se zabývá novými terapeutickými metodami pomoci těmto lidem.

Postupná rekonstrukce a dostavba areálu Modrého klíče rozšiřuje možnosti uplatnění lidí s mentálním postižením přímo v centru. Zatím poslední realizovaný projekt "Modrý klíč - centrum vzdělávání  pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením" připravil další možnosti uplatnění těchto osob v běžném prostředí.

 

 

Další dokumenty:

Vnitřní pravidla pro poskytování sociálních služeb

Provozní řád poskytovatele sociálních služeb

Pravidla pro vyřizování stížností

 

Výroční zpráva za rok 2009

Účetní uzávěrka za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2010

Účetní uzávěrka za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2011

Účetní uzávěrka za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Účetní uzávěrka za rok 2012

Aktualizace provozního řádu pro denní stacionář 2013

Aktualizace provozního řádu pro týdenní stacionář 2013

Aktualizace provozního řádu pro odlehčovací službu 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Škola SPMP Modrý klíč

Účetní uzávěrka za rok 2013 Škola SPMP Modrý klíč

Výroční zpráva za rok 2014 Modrý klíč o.p.s.

Účetní uzávěrka za rok 2014 Modrýklíč o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2015 Modrý klíč o.p.s.

Účetní uzávěrka za rok 2015 Modrý klíč o.p.s.

Aktuální ceník úhrad za poskytované sociální služby

základní činnosti denního stacionáře, fakultativní činnosti denního stacionáře, základní činnosti týdenního stacionáře, fakultativní činnosti týdenního stacionáře, odlehčovací služby

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195601
modry_klic_patka