Vířivá vana pro děti s kombinovaným postižením

Projekt je financován z nadačního příspěvku z prostředků 14. ročníku sbírkového projektu POMOZTE DĚTEM!, 2012.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na pozitivní ovlivňování prožívání a vnímání vlastního těla u dětí s kombinovaným postižením, jehož součástí jsou mentální a tělesné postižení těžkého stupně. Pobyt ve vířivé koupeli umožňuje dětem vnímat vlastní tělo v uvolněnějším stavu, vnímat vzdálené části (akrální, zádové ...) a dosahovat snáze volního pohybu a zážitku celistvosti tělového schématu. S celkovým tělesným uvolněním dochází i k psychickému uvolnění a možnostem cíleného soustředění využitelného pro speciální výuku.

Cíl projektu

Cílem projektu je dosáhnout optimální relaxace a uvolnění spasticity u dětí s kombinovaným postižením, jehož součástí je těžké mentální a tělesné postižení s inkontinencí, a to využíváním vířivé koupele s individuálním nastavením teploty vody a masážních proudů.

Charakteristika dětí

Jedná se o děti s kombinovaným postižením, jehož součástí jsou těžké mentální a tělesné postižení s inkontinencí a používáním PEG sondy (3 děti). Jejich postižení a celkový stav jim neumožňuje využívat velkou vířivou vanu, ve které je nastavená teplota vody (nelze ji regulovat individuálně) a ležet v ní na pro ně vhodné podložce.

Popis výchozí situace

V roce 2000 se podařilo s pomocí společnosti TEIKO s.r.o. instalovat masážní vanu, která byla denně využívána po dobu 11 let. Stupeň opotřebení trysek a spálený motor ji vyřadily z činnosti. Velká vířivá vana, která je součástí vybavení bazénu, je nevhodná pro výše popsanou cílovou skupinu (velikost, poloha dětí vsedě, nastavená teplota, výměna vody 1x denně ...).

Zkušenosti organizace relevantní pro projekt

Využívání vířivé koupele v našem zařízení je již vyzkoušené, a to s dobrými výsledky. Starší děti, které již koupele v dřívější době využívaly, v nich projevovaly spokojenost, dosahovaly během nich uvolnění, které jim umožňovalo dosahovat volního pohybu většího rozsahu, a mohly vnímat vlastní tělo blíže fyziologickému modelu (uvolněnější, funkčnější). Po psychické stránce se velmi dobře osvědčilo využívání vířivé vany také u dětí s hyperaktivitou a poruchou pozornosti.

Projekt je realizován ve 3 fázích

1. demontáž původní vany, instalace nové vany

  • odpojení přívodu vody, vybourání vany, příprava podezdívky (zpřístupnění vany pro používání zvedáku pro imobilní děti), usazení a instalace vany

2. zácvik pracovníků

  • seznámení pracovníků s manuálem pro používání vany (bezpečnostní podmínky pro používání vany, nastavení masážních trysek, perličková koupel, hygienická údržba), vytvoření a seznámení pracovníků s vyplňováním vyhodnocovacích tabulek zahrnujících údaje o častosti využívání koupelí u jednotlivých dětí, stručné hodnocení jejich spokojenosti v průběhu koupele, stručné hodnocení dosažených tělesných změn v průběhu koupele (škálové hodnocení)

3. vlastní využívání vířivé vany pro děti

  • vytvoření rozvrhu pro využívání vany v součinnosti s rehabilitačními pracovníky, tak aby byl co nejvíce podpořen účel koupelí - relaxace a uvolnění spasticity u dětí, realizace koupelí, zápis do vyhodnocovacích tabulek, příprava a využívání výukových pomůcek vhodných do koupele (např. pro třídění tvarů dle velikosti, barvy, tvaru a pod.)

Zpět na stránku realizované projekty.

15. 4. Anastázie

Zítra: Irena

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195461
modry_klic_patka