Vzdělávací kurzy

 

 

AGRESIVITA A PREVENCE PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ
U LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

info

   

PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK - PODPORA TÝMOVÉ PRÁCE
A PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ PRO PRACOVNíKY
V SOCIÁLNÍ OBLASTI

info

 

 

PROBLEMATIKA SEXUALITY U LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

info

 

 

VÝCVIK VE VEDENÍ PODPŮRNÉHO DIALOGU

info

 

 

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195685
modry_klic_patka