Současný stav , který projekt Modrý klíč řeší
                      Zpět na základní informace

Dosavadní síť zařízení pro lidi s mentálním postižením v Praze a jejím okolí je stále velice úzká a neustále chybí možnost volby a návaznost jednotlivých typů zařízení. Většina stávajících sociálních zařízení v Praze je omezena věkovou hranicí (15, 18, 26 let). Z důvodů finanční nejistoty se některá zařízení změnila na školská zařízení a tím došlo k úbytku poskytovaných sociálních služeb (např.: zkrátila se provozní doba zařízení, což znemožňuje rodičům normálně pracovat a rodič samoživitel se tak dostává do finančních problémů).

Ač nejvýraznější pozitivní posun v legislativě týkající se osob s mentálním postižením se uskutečnil právě v resortu školství, nedořešením sociálních služeb stále dochází k diskriminaci rodin s těžce mentálně postiženým dítětem. Školský zákon dnes umožňuje zařazení dětí s mentálním postižením či kombinovanými vadami již od dvou let ve speciální MŠ. V případě nezralosti dítěte pro vstup do PŠ je možný odklad školní docházky. Pro tyto děti byl při pomocné škole vytvořen tříletý diagnostický pobyt: přípravný stupeň PŠ. Zde se také rozhodne, zda je dítě schopné pokračovat v běžné PŠ nebo bude vzděláváno v alternativním programu PŠ podle individuálního vzdělávacího plánu. Teoreticky tedy děti a mládež, o které jsou rodiče schopni se postarat, budou mít zajištěn denní pobyt ve škole po dobu věku školní docházky. Problém vyvstává v případě, kdy dítě má speciální individuální výuku, do školy chodí pouze na jednu nebo dvě hodiny denně či týdně a rodina musí zajistit zbývající péči.Chybí návaznost pro absolventy pomocných a zvláštních škol, kteří nejsou vzhledem ke svému postižení zaměstnatelní v běžných pracovních podmínkách. Velký zájem mají o místa v chráněné dílně.

Další skupinu neumístěných žadatelů tvoří osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami, které ještě byly zbaveny školní docházky, jsou doma a pro náročné postižení nebyly nikde přijaty. Velkou roli zde hraje místo bydliště. O umístění v pražských zařízeních mají zájem i žadatelé z okolí Prahy (Radotín, Štěchovice, Vestec, Dolní Břežany, Říčany atd.). Největší skupinu žadatelů tvoří zájemci o umístění s týdenním pobytem a potom zájemci o trvalé chráněné bydlení. Žádosti na umístění dítěte s ubytováním s přibývajícím věkem rodičů stoupají. Žádosti na chráněné bydlení jsou též od rodičů, kteří mají těžce postižené dítě - s kombinovanou vadou nebo dítě s problémovým chováním (mezi ně patří i osoby postižené autismem). V určitých případech řeší tuto problematiku denní svoz a rozvoz. Je-li rodina již příliš vyčerpána, je jediným řešením chráněné bydlení. Požadavky jsou na bydlení v Praze, aby mohl být zachován co možná nejdelší kontakt s rodinou. V Praze provozuje týdenní pobyt ÚSP Vlašská, kde nemohou být imobilní osoby, zařízení Diakonie v Michli, které pečuje o děti a mládež do 20 let, společnost Duha a společnost Pohoda, která provozuje chráněné bydlení pro dospělé. Modrý klíč, který není omezen věkem klientů ani stupněm jejich postižení, poskytuje týdenní pobyt 12 klientům a provozuje v tuto dobu již 4 chráněné byty, kde celkem žije dalších 12 klientů. ÚSP Sulická a Domov Svaté rodiny jako jediná pražská sociální zařízení poskytují celoroční provoz. Úplně chybí v Praze krizová centra, v omezeném měřítku tuto službu poskytuje opět Modrý klíč. V letních měsících jsou sociální zařízení uzavřena a Modrý klíč jako jedno z mála zařízení má provoz do 20. července a v případě uvolněných míst bere na tuto krátkou dobu do péče uchazeče z jiných zařízení (i státních).

Počet lidí s mentálním postižením v Praze a v jeho okolí je tak velký, že by každý obvod měl mít svá specifická zařízení pro mentálně postižené.


 

 

 

 

 

 

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195827
modry_klic_patka