MODRÝ KLÍČ o.p.s.

poskytovatel sociálních služeb

 Zpět na základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Aktualizováno ke dni 1.1.2014

 

článek 1

Základní ustanovení

 

1. Název: Modrý klíč o.p.s.

 

2. Sídlo: Smolkova 567/2,  142 00 Praha12

 

3. IČ: 29139 376

 

4. Právní forma: obecně prospěšná společnost

 

Modrý klíč o.p.s. je nástupnickou organizací organizace Škola SPMP Modrý klíč (IČ: 41190109)

 

 

článek 2.

Poslání, cíle, principy služeb a cílová skupina:

 

1.      Základním posláním sociálních služeb Školy SPMP Modrého klíče je prostřednictvím  denního, týdenního stacionáře a odlehčovací služby podporovat  uživatele služby v jejich  fyzické a psychické soběstačnosti a v nejvyšší možné míře je zapojovat  do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 

2. Cíle:  

a) poskytnout individuálně přiměřenou  výchovnou a aktivizační činnost, která zajišťuje další rozvoj k naplnění poslání

b) vytvářet takové podmínky, které napomáhají uživatelům projevit a uplatnit svou vlastní vůli při naplňování a řešení osobních potřeb

c) snižovat jejich závislost, případnou péči změnit v podporu při cestě k jejich samostatnosti

d) zabezpečovat důstojný život uživatelů, chránit je před předsudky a negativním hodnocením

 

3. Principy služeb                                                                                                

 •  respektování individuálních zvláštností, speciálních potřeb uživatele
 • respektování potřeb v širokém spektru vývojových fázích jedince
 • respektování základních potřeb člověka
 • dodržování lidských práv uživatelů
 • respektování možnosti volby uživatelů
 • individualizace podpory samostatnosti
 •  respektování a naplňování práva na vzdělání
 • respektování a naplňování práva na práci
 • úzká spolupráce se zákonnými zástupci a opatrovníky uživatelů

4. Cílová skupina:

 • osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením,
 • věková struktura cílové slupiny:
 • děti předškolního věku (2 – 7 let)
 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

 

                                                                          článek 3.

Druhy poskytované sociální služby

 

1.      denní stacionář     Identifikátor: 2077002

kapacita: 80

místo poskytování: Praha 4 – Modřany, Smolkova 567/2

                                   Praha 4 – Modřany, Smolkova 566/4

 

2.  týdenní stacionář     Identifikáter: 7245581

kapacita: 30

místo poskytování:    Praha 4 – Modřany, Smolkova 567/2 

                                      Praha 4 - Modřany, Smolkova 566/4

                           byty:  Praha 4 - ul. M. Cibulkové 2 byty

                                      Praha 11 - ul. Tererova     

                                      Praha 12 - ul. Smolkova 567 

                                      Praha 12 - ul. Smolkova 566

 

3.   odlehčovací služba    Identifikáter: 3296442

kapacita: 10

místo poskytování: Praha 4 – Modřany, Smolkova 567/2

 

 

článek 4.

Hlavní směry činnosti sociální služby

 

1. Služby směrované přímo k lidem s mentálním postižením:

 • denní program k zajištění podmínek pro běžné úkony péče o vlastní osobu a osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti
 • zprostřekování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, opravněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zabezpečení stravování
 • fyzioterapie
 • doprava (denní svoz uživatelů z domova do centra dle smlouvy)
 • poradenství

 

2. Aktivity zaměřené na pracovníky:

 • pořádání vzdělávacích akcí (akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT ČR)
 • zprostředkovávání odborné a metodické literatury (knihovna)
 • umožnění absolvování praxe pro studenty středních a vysokých škol

 

3. Akce ovlivňující společenské klima:

 • prezentace sociálních služeb Školy SPMP Modrý klíč (www.modry-klic.cz, media, tiskoviny, výroční zprávy, DVD, Slavnost Modrého klíče, Dny otevřených dveří, poradenství pro veřejnost)
 • prezentace prací lidí s mentálním postižením na veřejnosti pořádáním výstav
 • aktivní účast na tvorbě nových právních norem
 • účast na veřejných akcích pořádaných jinými subjekty (místní úřady, sdružení, školy, nadace, akce firem)

 

                         

 

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195685
modry_klic_patka