CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MODRÝ KLÍČ
Základní informace

Modrý klíč již od svého vzniku poskytoval 10 svým klientům možnost týdenního ubytování formou internátního pobytu v budově školy. Tato služba byla přednostně poskytnuta klientům, kteří mají těžší formu postižení a péče o ně v domácí prostředí je již velmi náročná.

S přibývajícím  věkem rodičů klientů Modrého klíče začal stoupat počet žádostí o umístění dítěte s ubytováním. Je nutné, aby se forma ubytování a denní režim co nejvíce blížily domácímu prostředí, na které jsou klienti zvyklí, a pokud to je možné, aby umístění bylo v blízké lokalitě původního bydliště. I toto má své opodstatněné důvody. Klient zůstává ve známém prostředí, což podporuje jeho samostatnost (včetně například nakupování ve známých obchodech s osobním kontaktem s obsluhujícím personálem). Možnost častých návštěv rodinných příslušníků, čímž se odloučení stává přirozeným vývojovým stupněm rodinného života a rodiče nejsou traumatizováni touto událostí (nehledají nedostatky institucionální péče, ale přirozeně pomáhají nové formě osamostatnění svých dětí za podpory jejich asistentů). Celospolečenský význam má však tento kontakt jako důležitá forma kontroly poskytovaných služeb.

V říjnu 1997 Modrý klíč zahájil provoz ve dvou bytech na Praze 12, které byly určeny klientům s autistickým postižením. V lednu 1998  byl otevřen byt na Jižním Městě v Tererově ulici a v říjnu 1998 Modrý klíč zprovoznil byt na Praze 4 v ulici Marie Cibulkové.

 Sobotu a neděli tráví klienti se svými rodiči nebo mají vlastní program s asistenty. Všechny byty mají společný cíl - vytvořit domov, kde se klient uvolní, odpočine si od všech řízených akcí ze školy nebo z pracoviště, z terapií, z rehabilitace, nezbytných pro jeho celkový psychický i fyzický rozvoj. Lidé s mentálním postižením mají rádi určitý stereotyp, ale přitom je změna prostředí pro ně velmi důležitá. Proto je naše koncepce v oblasti péče o mentálně postižené tvořena tak, že se bydlení buduje odděleně od denního pobytu jakéhokoliv typu. Tím se vytváří běžný životní rytmus a dochází k přirozeným stimulacím postiženého. Program v bytě má domácí charakter - vaření, úklid, praní, nákupy, návštěva kulturních akcí a nezbytná relaxace.

 Další formou ubytování, kterou Modrý klíč poskytuje svým klientům již třetí rokem, je krizové centrum krátkodobých a víkendových pobytů. Je to soudobá, moderní služba odlehčovací péče určená rodinám, která v systému sociálních služeb poskytovaných na komunální úrovni zcela chybí. Protože potřeby chráněného bydlení nejsou stále uspokojeny, Modrý klíč zpracoval nový projekt na výstavbu dvou domů určených pro chráněné bydlení. Díky pochopení a podpoře zástupců MČ Praha – Libuš a následně i Magistrátu hl. m. Prahy Modrý klíč získal do dlouhodobého pronájmu překrásné pozemky v blízké lokalitě na okraji Modřanské rokle. V roce 2001 bylo ukončeno územní řízení, a proto hledáme podporovatele, kteří by nám pomohli tento projekt realizovat.

 


 

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195601
modry_klic_patka