FYZIOTERAPIE
Zpět na základní informace


Zakladatelkou fyzioterapie v Modrém klíči je paní Magdaléna Jílková, která dlouhá léta pracovala na oddělení dětské neurologie v Krči po boku takových osobností české neurologie jako Doc. MUDr. František Véle, CSc., Doc. MUDr. Vladimír Vlach, CSc., profesor MUDr. Ivan Lesný a as. MUDr. Čiperová.

Fyzioterapie v Modrém klíči je práce složitá a náročná. Vzhledem k faktu, že do zařízení přicházejí klienti v nejrůznějším věku a s velmi rozdílným stupněm i typem postižení, najít pro každého z nich adekvátní fyzioterapeutický postup je záležitost individuální. Rehabilitačního cvičení se účastní všichni klienti. Ačkoliv někteří z nich nemají v diagnóze přímo postižení fyzické (DMO či jiný fyzický handicap), mentální retardace různého stupně vždy nějakým způsobem patologicky ovlivňuje schopnost pohybu našich klientů. Nekontrolují–li svou hybnost při hře nebo práci, objeví se patologická složka pohybu, kterou jsou někteří klienti schopni ovlivnit svou vůlí. V tom jim i ve starším věku může pomoci správná forma cvičení. Většinou při příchodu do MK klient není informován o středu svého těla, nezná jeho schéma, části těla, názvy poloh, číselnou představu (do čtyř i výše), rytmus cvičebních dob a neví, jak se fyziologicky pohybovat.

Fyzioterapie je nedílnou součástí komplexní péče o klienty v Modrém klíči. Ke každému  z nich se přistupuje individuálně. Personál fyzioterapie se s každým novým klientem seznámí, určí, na jakém vývojovém stupni se nachází, zhodnotí stupeň a typ postižení, patologické změny pohybového aparátu (pokud k nim došlo) a navrhne nejvhodnější typ cvičení a ostatních doplňujících rehabilitačních technik (hipoterapie, balneoterapie, polohování, masáže apod.) Cvičení probíhá ve dvou formách – individuální a skupinové.

Individuální cvičení se provádí na pracovištích fyzioterapie vyškolenými fyzioterapeuty. Vychází z modifikované metody MUDr. Vojty, tedy stimulace pohybu reflexním cvičením. Vzhledem k tomu, že většina našich klientů je  již starší a větší než kojenci, pro které byla tato metoda  původně vyvinuta, je nutné, aby se na cvičení s jedním klientem podílelo více osob, které jej zafixují v určité poloze a provádějí stimulaci reflexních zón, čímž se snaží „spustit“ správný fyziologický pohybový vzorec. Pomoc a účast rodičů při této terapii je vítaná, protože takto získá rodič zkušenosti a dovednosti, které může aplikovat při domácí péči. Toto cvičení je koncipováno tak, aby dítě prošlo fyziologicky správnými vývojovými stupni pohybu tak, jako zdravý kojenec – od lehu na zádech, přes leh na boku, otáčení, leh na břiše, plazení, lezení po čtyřech, sed, až po konečné vzpřímení do stoje a chůzi. (Stává se, že se do MK dostane klient tzv. „chodící“, který se ale vzpřímil na patologických pohybových vzorech, má pohybové nedokonalosti na mnohem nižších stupních, a jeho „chůze“ vlastně ani chůzí není, je to jakési přesouvání a chytání těžiště, což patologii ještě posiluje a nadměrně namáhá pohybový aparát.)

Klienti, kteří jsou již na tom natolik dobře, že nepotřebují individuální cvičení, se účastní cvičení skupinového. To probíhá každodenně formou ranní rozcvičky postupně v několika časových intervalech, takže klient, který během rána a dopoledne přichází do zařízení, má možnost se vždy některé z nich zúčastnit. Rozcvičku vede fyzioterapeut a je opět sestavena tak, že obsáhne fyziologický pohybový vývoj od lehu na zádech až po chůzi. Ve fyziologicky správných polohách pak provádějí klienti jednotlivé cviky, které stimulují správné pohybové vzory. FT cvičí s nimi jako jeden z nich, ale ve stoje. Klient musí vizuálně zažít pohyb, který je řízený slovem. Klient si obvykle zvykne na cvičební režim. Těší se na rozcvičku. I ve starším věku klienta je velmi důležitá pochvala a aktivní zapojení. Klienti mohou radit, jak má rozcvička pokračovat a co ještě „nedělali“. Bývají i postaveni do role fyzioterapeuta, což je motivuje k větší aktivitě.

Jak již bylo řečeno, cvičení vedou a provádějí vyškolení fyzioterapeuti – tedy odborníci. Je však velmi důležité, aby klient, který docvičil a vrací se do výchovné skupiny, nevracel se zároveň k původní patologické hybnosti. Proto byl  po této stránce odborně vyškolen veškerý personál MK a úzce s fyzioterapií spolupracuje. Společně se snaží o jednotný postup, hledají nejvhodnější metody a formy práce s klienty, podle doporučení fyzioterapeutů se s některými klienty cvičí i během dne ve skupinách, provádí se handling, polohování, myofasciální technika, masáže atd. Tyto postupy stimulace a facilitačních technik již nejsou jen technikou fyzioterapeutickou, ale výrazně napomáhají i k rozvoji mentálních schopností a dovedností klientů, jsou nedílnou součástí výchovné práce.


Součástí komplexní péče o klienty je i řada alternativních technik. Hledají se stále nové možnosti, jak stimulovat co nejlépe rozvoj klientů ve všech složkách jejich osobností, a proto je MK otevřen všemu, co by mohlo pomoci, ať se již jedná o poznatky západní medicíny, jako je kraniosakrální terapie, kineziologie a homeopatie, nebo o techniky inspirované starými asijskými léčebnými směry, jako su jok, ayurveda, akupresura a další – aromaterapie, aura – soma, Bachova květinová terapie atd.

 

 

 

 

 

15. 4. Anastázie

Zítra: Irena

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195461
modry_klic_patka