ZÁKLADNÍ KURS K PROBLEMATICE AUTISMU
                                       Zpět na vzdělávání

Autismus jako pervazivní vývojová porucha. Poruchy autistického spektra (autistické kontinuum). Triáda postižení. Kvalitativní postižení v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti. Rituály, stereotypy, nechuť ke změnám. Smyslové abnormality. Možnosti nápravy vrozených deficitů. Problémy v chování a možnosti nápravy. Autismus z pohledu psychiatra. Lékařská diagnostika. Využití medikace. Autismus z pohledu neurologa. Předškolní vývoj. Zvláštnosti hry. Výchova a vzdělávání. Psychoedukační profily. Výukové strategie. Autismus u dospívajících a dospělých (zaměstnání, chráněné dílny, chráněné bydlení, volný čas, vzdělávání, partnerské vztahy). Psychologické teorie o autismu. Aspergerův syndrom. Legislativní problémy (ZTP/P, důchody). Rodina s autistickým dítětem. Lektoři: Prof. MUDr. Michal Hrdlička, přednosta dětské psychiatrie Motol Doc. MUDr. Vladimír Komárek, přednosta dětské neurologie, Motol Mgr. Radovan Netušil, zástupce ředitelky Školy SPMP Modrý klíč Ing. Miroslava Jelínková, CSc., předsedkyně o.s. AUTISTIK Pan Tomáš Josis Změna lektorů vyhrazena.

(termíny se připravují)
MÍSTO  .................Škola SPMP Modrý klíč, Praha
ČAS  .....................36 hodin ve 3 částech po 12 hodinách (3 dvoudenní setkání)
CENA  ..................4.900,- Kč
LEKTOR  .................................garant kurzu: Mgr. Radovan Netušil

Objednat akci

 

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195600
modry_klic_patka