AGRESIVITA A PREVENCE PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ U LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Zpět na vzdělávání


Dvoudenní seminář pro pracovníky v rozsahu 16 hodin.

Cíle 1. Zdravé formy sebevyjádření agresivity u lidí s MP / 2. Sebeochrana pracovníků / 3. Zkvalitnění podmínek v zařízení. /// Tématické bloky: Úvod do problematiky - psychologie agrese - sebeochrana pracovníků - hlavní zásady sebeochrany - praktické nácviky sebeochrany - hlavní zásady práce s klienty s agresivním chováním - komunikace - možnosti a podmínky v zařízení - supervize, rozbory a návrhy řešení konkrétních případů. //Akreditováno MŠMT pod číslem jednacím 10906/2006-25-210 //


2012:
DATUM ..................2. - 3.11. 2012
MÍSTO ....................Škola SPMP Modrý klíč
ČAS ....................... pá 9:00 - 17:00 / so 9:00- 16:00
CENA ......................2200,- Kč
LEKTOR ...................Petr Odstrčil a Milana Remarová


Objednat akci

15. 4. Anastázie

Zítra: Irena

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195461
modry_klic_patka