PSYCHOSOCIáLNí VýCVIK - PODPORA TýMOVé PRáCE A PREVENCE SYNDROMU VYHOřENí PRO PRACOVNíKY V SOCIáLNí OBLASTI

Zpět na vzdělávání

Cíle: - podpora pracovníků v sociální oblasti při řešení náročných a konfliktních situací ve všech směrech / - získání dovedností, které umožňují regenerovat vlastní potenciál sil a následně umožní dlouhodoběji pracovat v náročném prostředí / - prohloubit schopnost týmové spolupráce / - získat znalosti relaxačních technik / - orientovat se v krizových situacích/ - prohloubit znalosti ze sebeochrany pracovníků/ - získat základní znalosti z psychiky člověka. /// Akreditováno MŠMT pod číslem jednacím 15 574/2005-25-124//

 

2012:

DATUM: 1. část: pá 20.1. - so 21.1.2012

2. část: pá 17.2. - so 18.2.2012

3. část: pá 30.3. - so 31.3.2012

MÍSTO .................... Škola SPMP Modrý klíč
ČAS ........................ pá 9:00 - 17:00 / so 9:00 - 16:00
CENA ...................... cena 6600,- Kč
LEKTOR ................... Petr Odstrčil a Milana Remarová

 

Objednat akci

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195600
modry_klic_patka