PROBLEMATIKA SEXUALITY U LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Zpět na vzdělávání


Základní struktura:

1. část: - proč je nutné se zabývat sexuální problematikou - seznámení se základními tématy - postoje k sexualitě MP - terminologie - tvorba protokolu sexuality - ontogeneze z hlediska sexuality - formy vztahů - sexuální aktivity - antikoncepce - hlavní zásady řešení problematických situací souvisejících se sexuální problematikou.

2. část: - kontakt a péče - problematika sexuálního zneužívání - rozsah odpovědnosti pracovnívků ohledně sexuality klientů - program vzdělávání a výcviku pracovníků - program osvěty pro rodiče a opatrovníky - principy sexuální výchovy.


DATUM:

1. část: pá 8.6.2012, so 9.6.2012

2. část: pá 13.7.2012, so 14.7.2012


MÍSTO ...........Škola SPMP Modrý klíč
ČAS.............../ první den 9:00 - 17:00 / druhý den 9:00 - 16:00 /
CENA ............ 4400,- Kč za všechny 4 dny semináře
LEKTOR .........Petr Odstrčil a Milana Remarová.

Objednat akci

15. 4. Anastázie

Zítra: Irena

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195461
modry_klic_patka