Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením, provozní etapa

projekt financovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky  a rozpočtem hlavního města Prahy.

Obsahem projektu je finanční zajištění zahájení a fungování prvních 16 měsíců provozu rozšířené kapacity Modrého klíče (MK). MK v roce 2007 zprovozní nová pracoviště předprofesní přípravy a nová chráněná pracoviště pro své klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami. V rámci projektu budou také zpracovány nové metodiky práce a standardy služeb odpovídající zákonu o sociálních službách. Diky projektu bude 12 klientů umístěno na pracoviště předprofesní přípravy a 8 klientů na chráněná pracoviště. Modrý klíč touto činností vyplňuje mezeru na trhu neziskových organizací i na běžném trhu práce, na kterém není uplatnění pro takto těžce postižené občany. O klienty se bude starat 8 odborných asistentů a sociální pracovnice. Všichni noví zaměstnanci projdou extenzivním školením tak, aby mohli pracovat s klienty s mentálním postižením. Projekt přímo navazuje na investiční projekt financovaný z programu JPD2 a vytváří předpoklady pro dlouhodobý provoz a rozvoj chráněných pracovišť, část klientů také může na základě realizace tohoto projektu najít uplatnění na běžném trhu práce.

 

 

 

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195685
modry_klic_patka