Nakladatelství

Kategorie:   Nakladatelství
Zobrazení 
  
05 LIDÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM TANČÍ
Podmínkou skutečné integrace osob s mentálním postižením (dále jen osob s MP) je uznání jejich společenské rovnocennosti a přijetí faktu, že tyto osobnosti prodělávají obdobný fyziologický i psychologický vývoj jako lidé bez mentálního postižení. Vývoj, který proběhne úspěšně pouze tehdy, jsou-li uspokojeny nejen jejich primární, ale i sekundární (psychologické a sociální) potřeby.
Jedinci s MP představují mezi lidmi se zdravotním postižením nejpočetnější skupinu a přesto zatím nebylo publikováno mnoho informací o jejich sebepojetí a vnímání okolního světa. Není divu, že nám zatím schází přesnější představa o hloubce jejich citového života. Osoby s MP totiž většinou nedovedou výstižně vyjádřit své postoje a pocity a aktivně hledat cestu k porozumění s okolním světem. Z tohoto důvodu nejsou u nich využitelné běžně používané psychoterapeutické techniky, které vyžadují schopnost verbálního vyjádření vnitřních pocitů. Pozoruji, že i lidé s MP jsou schopni při vhodné stimulaci tancem introspekce a následného sdělení svých představ, vzpomínek a snových prožitků.
Tato práce zachycuje snahu autorky přiblížit pochopení potřeb a někdy neobvyklých reakcí osob s mentálním postižením. Vychází ze zkušeností nabytých v hodinách taneční terapie organizovaných již po tři roky ve stacionáři Modrý klíč. Autorka se tomuto oboru věnuje profesionálně a přednáší jej na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.
Tato skripta jsou určena odborníkům, kteří jsou s lidmi s MP v profesionálním kontaktu (vychovatelům, speciálním pedagogům, psychologům, psychiatrům...), rodičům lidí s MP a všem lidem, kterým není vnitřní svět lidí s MP lhostejný.
90 stran, 5 ilustračních fotografií

 LIDÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM TANČÍ
Jméno autora: ERIKA LANDISCHOVá
Cena s DPH 192,- Kč  


Vyhledat v textu

28. 6. Lubomír

Zítra: Petr a Pavel

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

192830
modry_klic_patka