Nakladatelství

Kategorie:   Nakladatelství
Zobrazení 
  
12 Program 22 – Spolupráce samosprávy s organizacemi osob s postižením
Rozhodování samosprávy ovlivňuje každodenní život osob s postižením. Proto by samosprávy měly při rozhodování respektovat aspekty postižení. Program 22 je metoda vytvořená švédskou organizací osob s postižením, která je zaměřena na sestavování plánů politiky pro osoby s postižením. Tento materiál se zabývá možnostmi spolupráce samosprávy a organizací osob s postižením při vytváření plánů politiky pro osoby s postižením, obsahuje konkrétní návrhy na plánování a soubor otázek týkající se Standardních pravidel pro vyrovnávání příležitostí pro osoby s postižením přijatých OSN. Tyto otázky mohou samosprávy a organizace osob s postižením použít při vyhodnocování souladu své činnosti se Standardními pravidly. Program 22 je upraven tak, aby byl aplikovatelný i mimo Švédsko.
Program 22 – Spolupráce samosprávy s organizacemi osob s postižením
Cena s DPH 25,- Kč  


28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

193727
modry_klic_patka