VÝSTAVA OBRAZŮ NA KOVÁRNĚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 17. února od 17 hodin bude slavnostně zahájena výstava obrazů umělců s širokou duší i úsměvem. Výstavu zahájí textař, herec a zpěvák Jan Vodňanský.

Radost i smutek, barevné emoce, pohledy na svět jinýma očima, svět tak důvěrně známý a přeci stále překvapující. Pro mnohé vystavující umělce je vyjádření pomocí barev jedinou formou komunikace, jedinou formou seberealizace. Příležitost ke své tvorbě získali v rámci aktivizačních činností ve Škole SPMP Modrý klíč.

Škola SPMP Modrý klíč je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace byla vybudována na principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení, byla zřízena v roce 1991 na základě stanov občanského sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., jako samostatný právní subjekt.

Modrý klíč v roce 2009 poskytuje zázemí komplexní péče pro 108 uživatelů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem je dále zpřístupněno vzdělávání na úrovni základní školy speciální. Pro starší uživatele služeb je denní program realizován na pracovištích předprofesní přípravy denního a týdenního stacionáře, v chráněných dílnách či autistickém centru. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro uživatele služeb je v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické služby a dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů služeb.

Personální a materiálně technické zajištění provozu a rozvoje veškerých aktivit je finančně velmi náročné. Na úhradě základních sociálních a vzdělávacích služeb se formou grantové podpory spolupodílí státní dotace, v letošním roce však doposud schválená částka činí 7,46 milionu Kč, což je z celkového rozpočtu 26,7 mil. Kč necelých 28 %.

Hledáme touto cestou další podporovatele, kterým není lhostejný život dětí i dospělých spoluobčanů s mentálním postižením. Každý člověk má právo na dostupné vzdělávání, základní zdravotní a sociální péči, na pracovní uplatnění, partnerský a společenský život. Lidé s mentálním postižením tato svá práva nedokáží hájit. Je na vyspělosti občanské společnosti jakou podporu jim nabídne: od sousedské výpomoci, přes dobrovolnickou práci v pomáhajících organizacích po příspěvky do veřejných sbírek. Prostřednictvím Modrého klíče můžete svoji podporu projevit nejen finančním či materiálním darem, ale také zadáváním práce do chráněných dílen nebo nákupem výrobků. Můžete při své návštěvě výstavy zakoupit vystavené obrazy v restauraci  NA KOVÁRNĚ Partyzánská 218/5, Praha 7 – Holešovice, ale také přímo v Modrém klíči si můžete vybrat z široké nabídky ručně vyráběných tašek, tkaných výrobků, balících papírů, svíček, kovových šperků, rytin, obrazů, vánočních ozdob i přáníček, ozdobné i užitkové keramiky, her a hraček, knih či nástěnného kalendáře pro rok 2009. Uděláte radost dvakrát.

Svoji podporu může vyjádřit i každý z nás například drobným darem prostřednictvím dárcovské SMS zprávy odesláním textu DMS MODRYKLIC na telefonní číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, Modrý klíč obdrží 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz a na www.modry-klic.cz. O smysluplnosti využití těchto prostředků se pak můžete přesvědčit na Dnech otevřených dveří Modrého klíče, které se letos uskuteční o víkendu 16. a 17. května.

Výstava potrvá do 15. března 2009.

 

 

 

 

 

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195827
modry_klic_patka