Zvedáky pro imobilní děti ve Škole SPMP Modrý klíč

Projekt je financován ze sbírkového projektu POMOZTE DĚTEM! organizovaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

Výše přiděleného příspěvku: 154.580,- Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je častější, bezpečnější a kvalitnější přemísťování 10 dětí uživatelů služeb s těžkým a hlubokým mentálním postižením kombinovaným s těžkým postižením tělesným (imobilita – částečná, úplná) a v několika případech ještě smyslovým (zrakové vady), kteří jsou rozmístěni v 5 skupinách ve dvou patrech zařízení.

 

Analýza situace:

1. před projektem:

· Manuální přemísťování uživatelů – nevýhody:

o Zvýšený tlak na pokožku a svalstvo v místě úchopu, které negativně ovlivňuje úroveň patologických jevů v držení těla uživatele v průběhu přemísťování (projevy: nárůst spasticity, prohloubení hypotonie). Při opakovaném úkonu může vést k celkovému prohlubování patologických jevů.

o Nedostatečná opora především v oblasti zad, krku a hlavy.

o Různá rychlost a náhlost pohybu při jednotlivých přemístěních, která u některých uživatelů vyvolává pocit nelibosti, projevy nejistoty (změna ve výrazu v obličeji) a ztrátu stability (např. úlekové reakce spojené s nekontrolovatelným pohybem končetin a trupu dítěte)

o Dočasné omezení uživatele ve volném pohybu končetin (fixní úchop).

o Nepřesnost umístění uživatele v novém prostředí (např. trupová ortéza) – nutnost dorovnávání polohy je příčinou pocitu nelibosti

o Dítě je při přemisťování pasivní

Pro dosažení optimální úrovně poskytování služeb by bylo třeba navýšit počet přemístění.

 

2. po projektu:

· Přemísťování uživatelů pomocí zvedáku – výhody:

o Celoplošná podpora těla, krku a hlavy při zachování možnosti volného pohybu končetin – prevence dočasného i dlouhodobého prohloubení patologických jevů v držení těla uživatele (spasticita, hypotonie).

o Plynulost a stabilita rychlosti přesunu při každém přemísťování uživatele může vyvolat libé pocity - dochází k prevenci úlekových reakcí a zvyšování pocitu celkové jistoty uživatele.

o Dosahování přesného umísťování uživatele v novém prostředí – prevence nepříjemných pocitů souvisejících s dorovnáváním polohy uživatele.

o Nabízí možnost rozvoje větší míry spolupráce uživatele při samotném procesu přemísťování (např. úchopy za madlo zvedáku, popisováni situace).

Použití zvedáku řeší odstranění všech nevýhod manuálního zvedání uživatelů, a tím umožňuje dosáhnout optimálního počtu přemístění uživatelů v průběhu dne.

 

Ukazatele úspěchu

· Projevy libosti (příp. nelibosti) uživatele při přemísťování (změny ve fyziognomii, omezení výskytu úlekové reakce).

· Snížení intenzity patologických jevů v držení těla uživatele (spasticita, hypotonie).

· Rozvoj spolupráce uživatele v průběhu přemísťování (úchopy, komentář k činnosti)

· Zvýšený počet přemístění za den

Průběžné hodnocení k 30.4, 2010

Shodně u všech uživatelů služeb, kteří v rámci projektu začali k přesunům využívat zvedák a vaky, došlo ke změně vnímání procesu přemísťování. Lze sledovat zřetelné projevy libosti, uživatelé aktivně spolupracují při přemísťování formou přidržení se, nastavování končetin do žádané polohy apod. Projevy nárůstu patologie se vyskytují v minimálním počtu. Uživatelé schopní výběru si vybírají přesun pomocí zvedáku.

Kvantifikovatelné údaje dle projektu jsou plněny dle harmonogramu.

5. 11. 2009

Slavnostní převzetí Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku


5. 1. 2010

Dodávka zvedáku a zaškolení obsluhy

22. 1. 2010

Natáčení pořadu ČT "Kde peníze pomáhají"

4. 2. 2010

Prezentace projektu v pořadu ČT "Sama doma"

20. a 21. 2 2010

Premiérové vysílání na ČT1 a ČT2 pořadu "Kde peníze pomáhají" o projektu realizovaném v Modrém klíči

zpět

 

 

 

24. 7. Kristýna

Zítra: Jakub

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195827
modry_klic_patka