logo kuře 2011

Zvedák pro imobilní děti a jeho obsluha

Projekt je financován z nadačního příspěvku z prostředků 12. ročníku  sbírkového projektu POMOZTE DĚTEM!, 2010.

Cíl projektu:

Projekt navazuje na obdobný projekt z roku 2009, který byl realizován koupí jednoho ze dvou plánovaných zvedáků s výbavou (vaky). Cílem projektu je častější, bezpečnější a kvalitnější přemísťování 5 dětí - uživatelů služeb s těžkým mentálním postižením kombinovaným s těžkým postižením tělesným (imobilita – částečná, úplná) a v několika případech ještě smyslovým (zrakové vady), kteří jsou rozmístěni ve 2 skupinách zařízení. Ucházíme se o prostředky na pořízení druhého zvedáku s výbavou a prostředky na částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků v sociálních službách, kteří budou zvedáky obsluhovat.

Čerpaná částka: 144 178 Kč


zpět na str. Realizované projekty

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195827
modry_klic_patka