Slovo úvodem 
Zpět na základní informace


Modrý klíč je nestátní zařízení, jehož zřizovatelem je Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Za dobu patnácti let své existence si vydobyl nezastupitelné místo v oblasti poskytování komplexní péče dětem i dospělým osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Projekt Modrý klíč řeší danou problematiku v koncepci s celoživotní návazností jednotlivých služeb, s možností jejich vzájemného prolínání v přímé reakci na aktuální potřeby klientů. Je vzorem a modelem soudobé moderní péče na světové úrovni.
 Výroční zpráva, kterou Vám předkládáme, je koncipována tak, aby shrnula problematiku, kterou se Modrý klíč zabývá, zhodnotila občanskou situaci, za jaké jsou nabízené služby poskytovány a na kterou musí Modrý klíč reagovat.
 Ač právní postavení neziskových organizací a finanční situace s tím spojená je nezáviděníhodná, ba nedůstojná právního státu i demokratické společnosti, přesto jsme plni naděje, že jsou mezi námi lidé dobré vůle, kteří chtějí přispět svou podporou a pomocí, a že i klima ve společnosti se pozitivně upraví, a narovná tak upíraná lidská práva lidí s postižením.
Světovým trendem péče o dospělé osoby s mentálním postižením je proces normalizace života těchto osob, tj. přiblížení se „normálnímu způsobu“ života. Tento trend v péči o dospělé uživatele služeb postupně naplňujeme i v Modrém klíči, a to od samého vzniku MK v jednotlivých etapách od stacionáře přes praktickou školu k zácvikovým pracovištím. Tento proces byl ve školním roce 2004/2005 dovršen, nadále se však bude vyvíjet, reagovat na potřeby uživatelů služeb přímou i nepřímou podporou na jejich cestě k samostatnosti. „Škola SPMP Modrý klíč“ se neomezuje pouze na vzdělávání předškolní, základní, střední, odborné a jiné, jak uvádí nejen platný školský zákon, ale i vládní návrh nového zákona o vzdělávání, ale vytváří a podporuje systém celoživotního vzdělávání. Je smutné, že potřeba podpory celoživotního vzdělávání není do vládního návrhu zákona o vzdělávání v České republice systémově včleněna. Proto jsme v letošním roce zvolili jako motto Slavnosti MK: „NULLA AETAS AD DISCENDUM SERA.“ (Učit se můžeme v každém věku.).
Věříme, že následující řádky Vám dodají odvahy investovat své síly k podpoře PROJEKTU MODRÝ KLÍČ, a tak společně budeme moci rozvíjet započaté dílo.

 

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195600
modry_klic_patka