PROJEKT MODRÝ KLÍČ
Zpět na základní informace


Modrý klíč má vybudovanou strukturu služeb, které na sebe navazují a prolínají se. Další služby se vyvíjejí na základě reálných potřeb klientů či jejich rodin. Rozsah hloubky postižení klientů Modrého klíče je v pásmu od středního stupně mentálního postižení po nejtěžší formy v kombinaci s tělesným, smyslovým či duševním postižením. Jedna třetina klientů je postižena epilepsií.

Systém návaznosti jednotlivých sociálních služeb od dětství až po dospělost, který Modrý klíč vytvořil, se plně osvědčil a je vysoce hodnocen odborníky ČR i ze zahraničí. Nyní se projekt zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb, zaměřuje se na pomoc klientům s kombinovaným postižením a klientům s problémo-vým chováním, jež je způsobeno jejich omezenou sociální adaptabilitou pro specifické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, předvídavosti apod. Modrý klíč má připravený projekt na dobudování speciálního pracoviště pro tyto osoby v rámci stávajících budov. Modrý klíč se zabývá novými terapeutickými metodami pomoci těmto lidem.

Modrý klíč zajišťuje a nadále rozšiřuje služby chráněného bydlení pro klienty s mentálním postižením, klienty s autismem, klienty s kombinovanými vadami, klienty s mentálním postižením a problémovým chováním. V návaznosti na chráněné dílny má Modrý klíč zájem podpořit integrovaná pracoviště.
Na Projektu Modrý klíč spolupracují dva právní subjekty. Modrý klíč SPMP sdružuje denní a týdenní stacionář pro klienty s mentálním popř. kombinovaným postižením, A - centrum pro klienty postižené autismem,  krizové centrum víkendových a přechodných pobytů, zácviková pracoviště, chráněné dílny, ateliéry kovové bižuterie, textilních technik a keramiky a 4 chráněné byty, to vše  pro 105  klientů, z toho 25 dětí je vzděláváno v Soukromých speciálních školách Modrý klíč, o.p.s.

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195685
modry_klic_patka