Sociální integrace v Praze 12

Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky  a rozpočtem hlavního města Prahy.


Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je umožnit osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociální exkluzí získat odpovídajících dovednosti a schopnosti k začlenění se do společnosti a na trh práce. Projekt usiluje o zkvalitnění a propojení funkční sítě sociálních služeb v Praze 12, čímž zvyšuje kapacitu poskytovaných služeb, a zároveň rozvíjí myšlenku komunitně orientované spolupráce regionálních poskytovatelů sociálních služeb. Projekt se zaměřuje hlavně na občany znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu věku, zdravotního či duševního postižení či ztráty a absence pracovních návyků a dále na lidi dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny a osamělé osoby. V rámci projektu je zmíněným občanům nabízeno poradenství, vzdělávací aktivity, pomoc a podpora v rámci kontaktní práce, zřizování nových pracovních míst a chráněných dílen, asistence a další doprovodná opatření (přechodné ubytování, respitní péče apod.) Projekt probíhá v regionu Prahy 12 od 1.10.2005 do 1.9.2007 a plánuje podpořit více než 700 občanů.


Realizátorem projektu je občanské sdružení Proxima Sociale.

Partnery projektu jsou:

Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Škola SPMP Modrý klíč, organizační jednotka občanské sdružení

Klub maminek Balónek, občanské sdružení

 

 

 

 

 

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195685
modry_klic_patka