Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.

Projekt je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, rozpočtem hlavního města Prahy a Školou SPMP Modrý klíč.

Cílem projektu „Modrý klíč – Chráněné pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.“ je rozšíření kapacity, zkvalitnění návaznosti provozu a zlepšení standardů kvality poskytované komplexní sociální péče v zařízení Škola SPMP Modrý klíč. Investice umožní vřazení 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením do programu předprofesní přípravy a dalším 8 klientům se ZPS pracovní uplatnění v dílnách MK.

Foto arálu před realizací projektu

12. 1. 2007

26. 1. 2007

Ukončení první etapy projektu 31. 1. 2007

14. 3. 2007

Slavnostní otevření nových dílen

Zpět na stránku Projekty podpořené Evropskou unií.

15. 4. Anastázie

Zítra: Irena

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

195461
modry_klic_patka