Nakladatelství

Kategorie:   Nakladatelství
Zobrazení 
  
07 PSYCHOEDUKAČNÍ PROFIL – REVIDOVANÉ VYDÁNÍ
Individuální hodnocení a léčebně vzdělávací program pro děti s autismem a děti s podobným vývojovým postižením

Jedná se o základní diagnostický materiál nezbytný pro tvorbu individuálních výchovně – vzdělávacích plánů, využitelný ve všech typech speciálních škol, speciálně pedagogických centrech, psychologicko pedagogických poraden, i jako studijní materiál odborných škol se speciálně pedagogickým zaměřením. Oba Psychoedukační profily jsou součástí základního souboru materiálů TEACCH programu, který dále obsahuje Výukové strategie pro děti s autismem (Portál, 1998) a Výukové aktivity pro děti s autismem (Nakladatelství Modrý klíč, koncem roku 2001).
 PSYCHOEDUKAČNÍ PROFIL – REVIDOVANÉ VYDÁNÍ
Jméno autora: E. SCHOPLER A KOL.
Cena s DPH 269,- Kč  


28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

193727
modry_klic_patka