Nakladatelství

Kategorie:   Nakladatelství
Zobrazení 
  
14 Zjednoduš to! – Rady jak vytvářet jednoduchá sdělení pro lidi s mentálním postižením
Přístupnost informací nespočívá jen ve způsobu jejich získávání, ale také v porozumění jejich obsahu. S obtížemi porozumět textu se setkává celá řada občanů, nejen lidé s mentálním postižením. Cílem této publikace je přispět k překonávání informační bariéry prostřednictvím tvorby jednoduchých a jasných sdělení. Příručka obsahuje praktické rady jak vytvořit jednoduchý text srozumitelný pro všechny – příprava a zamyšlení nad tím, komu, co a jak chci říct, tipy pro tvorbu textu, práce s obrázky, ilustracemi, symboly a grafickou úpravou, využití audio nebo video záznamů.
Zjednoduš to! – Rady jak vytvářet jednoduchá sdělení pro lidi s mentálním postižením
Jméno autora: Jan Šiška
Cena s DPH 25,- Kč  


28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

Děkujeme všem podporovatelům

speciálně hlavnímu partnerovi

www.nestle.cz

generálnímu partnerovi týdenního stacionáře

www.modrapyramida.cz

Projekt OPPK

Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením

MK2


www.oppk.cz

Návštěvnost stránek

193727
modry_klic_patka